Právne upozornenie

Právne oznámenie podľa § 5 TMG (nemecký zákon o telemédiách):


Webová stránka Artprinta.com ponúka
Inverticum GmbH, Tal 44, 80331 Mníchov, Nemecko

Reprezentovaný:
Severin Christopher Butz Mechlem, riaditeľ (Geschäftsführer)

Kontakt:
Telefón: + 4989215465626
E-mail: info + legal.notice @artprinta.com

Registrovaná na miestnom súde Amtsgericht Mníchov
Registračné číslo: HRB 247471


DPH-ID:
Identifikačné číslo dane z obratu podľa § 27a zákona o dani z pridanej hodnoty: DE323458022

Platforma Komisie EÚ pre riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/odr

Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.