Právne upozornenie

Právne oznámenie podľa § 5 TMG (nemecký zákon o telemédiách):

Webová stránka Artprinta.com ponúka
Artprinta GmbH i. G., Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Germany

Email info@artprinta.com

telefón: + 4915118360906

DPH-ID:
Sales tax identification number according to §27a Value Added Tax Act: pending.

Platforma Komisie EÚ pre riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/odr

Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.