Právne upozornenie

Právne oznámenie podľa § 5 TMG (nemecký zákon o telemédiách):

Webová stránka Artprinta.com ponúka
Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Nemecko

Email info@artprinta.com

telefón: + 4915118360906

DPH-ID:
Identifikačné číslo pre daň z predaja podľa §27a zákona o dani z pridanej hodnoty: na doriešenie.

Platforma Komisie EÚ pre riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/odr

Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.