Pôvod produktu

Všetky objednávky sa vyrábajú a expedujú z Nemecka. Pri výrobnom procese sa spoliehame na zavedené a kvalitatívne nemecké tlačiarenské spoločnosti.

Dostupné prepravné oblasti (doprava zdarma)

  • Európska únia: výroba do 3 až 6 pracovných dní a dodanie zdarma do EÚ do ďalších 2 až 4 pracovných dní
  • Nemecko: výroba do 3 až 6 pracovných dní a domáce dodanie zdarma do ďalších 1 až 2 pracovných dní
  • Švajčiarsko: výroba do 3 až 6 pracovných dní a bezplatné cezhraničné dodanie do ďalších 3 až 9 pracovných dní
  • Lichtenštajnsko: výroba do 3 až 6 pracovných dní a bezplatné cezhraničné dodanie do ďalších 3 až 9 pracovných dní
  • Nórsko: výroba do 3 až 6 pracovných dní a bezplatné cezhraničné dodanie do ďalších 3 až 9 pracovných dní
  • Island: výroba do 3 až 6 pracovných dní a bezplatné cezhraničné dodanie do ďalších 3 až 9 pracovných dní