Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Za spracovanie údajov zodpovedá:

Artprinta GmbH. 
Mitterstrassweg 23
82064 Strasslach-Dingharting
Nemecko,


info@artprinta.com

Ďakujeme za Váš záujem o náš online obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o zaobchádzaní s vašimi údajmi.

 

1. Prístup k údajom a hosťovaniu

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom prístupe na webovú stránku webový server automaticky uloží iba takzvaný súbor denníka servera, ktorý obsahuje názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov a požadovanú požiadavku. poskytovateľ (prístupové údaje) a dokumentuje prístup.

Tieto údaje o prístupe sa vyhodnocujú výlučne na účely zabezpečenia plynulého fungovania stránky a zlepšenia našich služieb. Podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO, slúži na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov pri správnom predložení našej ponuky v rámci vyváženia záujmov. Všetky prístupové údaje sa vymažú najneskôr sedem dní po ukončení návštevy vašej stránky.

Hostingové služby poskytovateľa tretej strany
V rámci spracovania v našom mene nám poskytovateľ tretej strany poskytuje služby hosťovania a zobrazovania webovej stránky. Všetky údaje zozbierané v rámci použitia tejto webovej stránky alebo vo forme poskytnutej na tento účel v internetovom obchode, ako je opísané nižšie, sa spracujú na jej serveroch. Spracovanie na iných serveroch sa uskutočňuje iba v rámci opísanom v tomto dokumente.

Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine mimo Európskej únie, pre ktorú sa Európska komisia rozhodla stanoviť primeranú úroveň ochrany údajov.

2. Zhromažďovanie údajov a ich použitie na spracovanie zmlúv

Zhromažďujeme osobné údaje, keď nám ich poskytnete v rámci vašej objednávky alebo keď nás budete kontaktovať (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú označené ako také, pretože v týchto prípadoch požadujeme, aby údaje spracúvali zmluvu alebo spracúvali váš kontakt a vy nebudete schopní dokončiť objednávku alebo poslať kontakt bez ich informácií. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných vstupných formulárov.

Údaje, ktoré ste nám poskytli, používame v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. b DSGVO za spracovanie zmluvy a spracovanie vašich otázok. Po úplnom dokončení zmluvy budú vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a budú vymazané po uplynutí všetkých období uchovávania daní a obchodných zákonov, pokiaľ ste výslovne neuviedli, že si neželáte, aby sa vaše údaje spracúvali. Výslovne ste súhlasili na akékoľvek ďalšie použitie vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo použiť akékoľvek údaje nad rámec tých, ktoré povoľuje zákon a o ktorých vás v tomto vyhlásení informujeme.

3. Prenos údajov

 Na účely plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. b DSGVO, vaše údaje odovzdávame prepravnej spoločnosti, ktorá bola poverená dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre dodanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorý poskytovateľ platobných služieb si vyberiete v procese objednávania, pošleme tu zhromaždené údaje o platbách úverovej inštitúcii poverenej platbou a všetkým poskytovateľom platobných služieb, ktorých sme poverili, alebo vybranej platobnej službe na spracovanie platieb. V niektorých prípadoch vybraní poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú tieto údaje aj sami, ak v nich vytvoríte účet. V takom prípade sa musíte pri poskytovaní platobných služieb zaregistrovať pomocou prístupových údajov počas procesu objednávania. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Na spracovanie objednávok a kontraktov tiež používame externý systém riadenia zásob. Prenos alebo spracovanie údajov, ktoré sa v tejto súvislosti uskutočňuje, je založené na spracovaní objednávky.

Používame poskytovateľov platobných služieb a poskytovateľov prepravných služieb so sídlom v krajine mimo Európskej únie. Prenos osobných údajov týmto spoločnostiam sa uskutočňuje iba v rámci nevyhnutnosti splniť zmluvu.

To isté platí pre prenos údajov našim výrobcom alebo veľkoobchodníkom v prípadoch, keď pre nás prevezmú zásielku (odovzdanie zásielky).

Prenos údajov na účely overenia veku Ak vaša objednávka zahŕňa tovar, ktorého predaj podlieha vekovým obmedzeniam, poskytujeme spoľahlivú službu pomocou spoľahlivéhoV súlade s komplexným postupom zahŕňajúcim osobnú totožnosť a overenie veku, zákazník zabezpečí, aby dosiahol požadovaný minimálny vek. Na tento účel sa na našej webovej stránke používa SCHUFA IdentitätsCheck. Túto službu poskytuje spoločnosť SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Aby sa zabezpečil požadovaný minimálny vek, jednotlivé osobné údaje (napr. Meno, adresa a dátum narodenia) sa zašlú spoločnosti SCHUFA Holding AG. Potom sa vykonáva tzv. Kontrola totožnosti s Q-bitom, ktorú Komisia pre ochranu maloletých v médiách (KJM) pozitívne vyhodnotila na účely overenia veku. 6 ods. 1 veta 1 lit. 1 f DSGVO chrániť naše legitímne záujmy, ktoré prevládajú v súvislosti s vyvážením záujmov, pri zabezpečovaní ponuky, ktorá je v súlade s ochranou maloletých, ako aj pri ochrane zákonných ustanovení o ochrane maloletých.
V tomto ohľade sa neuskutočňuje rating.

Po úplnom dokončení zmluvy a po uplynutí doby uchovávania daňového a obchodného práva budú vaše údaje spracované na tento účel vymazané, pokiaľ nevyjadríte svoj úmysel tak urobiť. Výslovne súhlasíte s akýmkoľvek ďalším použitím vašich údajov alebo my vyhradzuje si právo použiť akékoľvek údaje nad rámec tých, ktoré povoľuje zákon a o ktorých vás v tomto vyhlásení informujeme.

Prenos údajov spoločnostiam vykonávajúcim vymáhanie pohľadávok Na plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. b DSGVO, prenášame vaše údaje do autorizovanej spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, ak náš nárok na platbu nebol uspokojený napriek predchádzajúcemu upovedomeniu. V takom prípade pohľadávku inkasuje priamo inkasná agentúra. Poskytovanie našich údajov okrem toho slúži na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevládajú v súvislosti s vyvážením záujmov, účinným uplatňovaním alebo vymáhaním našej žiadosti o platbu v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Prenos údajov poskytovateľom prevodov mien Používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, že umožníte tretím stranám spracovať vašu adresu IP, aby ste mohli určiť svoju polohu na účely konverzie meny. Súhlasíte tiež s uložením tejto meny v súbore cookie relácie vo vašom prehliadači (dočasný súbor cookie, ktorý sa po zatvorení prehliadača automaticky odstráni). Robíme to preto, aby vybraná mena zostala vybraná a konzistentná pri prehliadaní našich webových stránok, aby sa ceny mohli previesť na vašu miestnu menu.

4. E-mailový spravodaj a poštová reklama

E-mailová reklama s prihlásením na odber bulletinu
Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, použijeme požadované údaje tu alebo samostatne, ktoré ste nám oznámili, aby sme vám pravidelne zasielali náš e-mailový spravodaj na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. DSGVO.

Prihlasovanie na odber bulletinu je možné kedykoľvek a je možné ho uskutočniť buď zaslaním správy kontaktnej osobe opísanej nižšie alebo prostredníctvom odkazu v bulletine. Po zrušení prihlásenia odstránime vašu e-mailovú adresu zo zoznamu príjemcov, pokiaľ s tým výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo použiť vaše údaje nad ich rámec, ktoré sú povolené zákonom a o ktorých budeme informovať vás v tomto vyhlásení.

E-mailová reklama bez registrácie pre informačný bulletin a práva na vznesenie námietky
Ak dostaneme vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom produktu alebo služby a nemáte voči tomu námietky, vyhradzujeme si právo vám poslať e-mail na základe § 7 Abs. 3 UWG pravidelne posielame ponuky na podobné výrobky, ako napríklad tie, ktoré už boli zakúpené, z našej ponuky e-mailom. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevládajú v súvislosti s vyvážením záujmov, v reklamnom prístupe k našim zákazníkom.
Proti tomuto použitiu svojej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy kontaktnej osobe opísanej nižšie alebo prostredníctvom odkazu na tento účel v reklamnej pošte bez toho, aby vznikli akékoľvek iné náklady, ako sú základné sadzby.

Informačný bulletin bude zaslaný ako súčasť spracovania v našom mene poskytovateľom služieb, ktorému pošleme vašu e-mailovú adresu. Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Uverejnite inzerát a vaše právo na námietky

Vyhradzujeme si tiež právo používať vaše meno a priezvisko, ako aj vašu poštovú adresu pre vlastné reklamné účely, napr. Zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevládajú v súvislosti s odchýlkou ​​záujmov, pri reklamnom prístupe k našim zákazníkom v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Reklamné korešpondencie poskytuje v našom mene poskytovateľ služieb, ktorému za týmto účelom posielame vaše údaje.
K uloženiu a použitiu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy kontaktnej osobe opísanej nižšie.

5. Využitie údajov na spracovanie platieb

Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Klarna Platobné služby Ak si vyberiete platobné služby Klarnas, žiadame vás o súhlas podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. DSGVO, aby sme mohli prenášať údaje potrebné na spracovanie platby a kontrolu totožnosti a kontrolu kreditu do huby Klarna üuuml; V Nemecku sa úverové agentúry zmienili v Klarnas Vyhlásenie o ochrane údajov možno použiť na kontrolu totožnosti a kontrolu kreditu.

Spoločnosť Klarna použije získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti omeškania s platbou, aby urobila dobre uvážené rozhodnutie o založení, plnení alebo ukončení zmluvného vzťahu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na kontaktné údaje uvedené nižšie. V dôsledku toho vám už nebudeme môcť ponúknuť určité možnosti platby. Súhlas s týmto použitím vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj proti spoločnosti Klarna.

6. Súbory cookie a webová analýza

Aby sme navštívili našu webovú stránku atraktívne a umožnili používanie určitých funkcií, zobrazovanie vhodných produktov alebo prieskum trhu, používame na rôznych stránkach tzv. Cookies. Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO v rozsahu odchýlky záujmov. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú na vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, tj po ukončení prehliadača (tzv. Relácie cookies). Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve (trvalé súbory cookie). Trvanie úložného priestoru nájdete v nastaveniach cookies vášho webového prehliadača. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a rozhodnúť sa individuálne, či ich prijmete alebo nie, alebo v určitých prípadoch alebo všeobecne prijmete cookies. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke pomocníka každého prehľadávača, kde nájdete informácie o zmene nastavení súborov cookie. Nájdete ich pre príslušné prehliadače pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer ™
Safari ™
chrome ™
Firefox ™
Opera ™


Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Táto webová stránka tiež používa tzv. Súbor cookie DoubleClick v rámci nástroja Google Analytics (pozri nižšie), ktorý umožňuje rozpoznanie vášho prehliadača pri návšteve iných webových stránok. Informácie, ktoré automaticky generuje súbor cookie o vašej návšteve tejto webovej stránky, budú vo všeobecnosti odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. IP adresa sa zníži aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch k Dohode o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa prenesie a odstráni zo servera Google v USA iba vo výnimočných prípadoch. Anonymná adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude kombinovať s inými údajmi od spoločnosti Google. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok. Slúži to na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov pri optimálnom marketingu našej webovej stránky v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f DSGVO v rozsahu odchýlky záujmov. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Po účele a ukončení používania služby Google DoubleClick nami sa údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymažú. Spoločnosť Google Ireland Limited, spoločnosť registrovaná a prevádzkovaná podľa írskeho práva so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ponúka Google DoubleClick. (Www.google.de).
Ak sú informácie prenášané a uchovávané spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch, americká spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa štítu na ochranu osobných údajov EÚ-USA. Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu. V prípade spoločností, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia, sa na základe dohôd medzi Spojenými štátmi, Európskou komisiou a Švajčiarskom stanovuje primeraná úroveň ochrany údajov.

Týmto môžete zakázať súbor cookie DoubleClick odkaz, Okrem toho sa môžete informovať na adrese Digitálna reklamná aliancia o nastavení súborov cookie a vykonajte na to nastavenia. Nakoniec si môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o tom, kedy sú cookies nastavené, a individuálne rozhodnúť, či ich prijmete, alebo či budete akceptovať cookies pre konkrétne účely alebo nie. Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Použitie Google (Universal) Analytics pre analýzu webu
Tento web používa na analýzu webových stránok službu Google (Universal) Analytics. Službu analýzy webu poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa írskeho práva so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (www.google.de). Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO v rozsahu odchýlky záujmov. Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok, ako sú napríklad súbory cookie. Informácie, ktoré sa automaticky zhromažďujú o vašom používaní tejto webovej stránky, budú vo všeobecnosti prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa IP adresa pred odoslaním v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch do Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Úplná adresa IP sa prenesie a odstráni zo servera Google v USA iba vo výnimočných prípadoch. Anonymná adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi od spoločnosti Google. Po ukončení účelu, na ktorý sa Google Analytics používa, a keď už Google Analytics už nepoužívame, údaje zhromaždené v tejto súvislosti sa vymažú. Ak sú informácie prenášané do spoločnosti Google a ukladané na serveroch v USA, americká spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa štítu na ochranu osobných údajov EÚ-USA. Môžete si prezrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.

Môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatívne k doplnku prehľadávača môžete kliknúť na tento odkaz, aby ste zabránili službe Google Analytics v zaznamenávaní týchto informácií na tomto webe v budúcnosti. Vo vašom koncovom zariadení je uložený súbor cookie deaktivácie. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.

Okrem toho tento web používa signály Google. Ide o funkciu rozšírenia služby Google Analytics, ktorá umožňuje tzv. Sledovanie viacerých zariadení. To znamená, že ak sú vaše zariadenia s prístupom na internet prepojené s vaším účtom Google, spoločnosť Google môže generovať prehľady o modeloch používania (najmä čísla používateľov naprieč zariadeniami), aj keď zmeníte zariadenia. Spoločnosť Google použije údaje na tento účel, pokiaľ ste vo svojom účte Google aktivovali nastavenie „personalizovaná reklama“.
Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f DSGVO, ktoré prevažujú v rámci vyváženia záujmov.
Spracovanie osobných údajov sa v tomto ohľade neuskutočňuje, dostávame štatistiky iba na základe signálov Google.
Vo svojom účte Google môžete kedykoľvek nastaviť „prispôsobenú reklamu“ zakázať, a preto sú v rozpore so zaznamenaním pomocou signálov Google.

Použitie etracker pre webovú analýzu
Na analýzu webovej stránky sa údaje automaticky zhromažďujú a ukladajú na tejto webovej stránke pomocou technológií od spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com), z ktorých sa užívateľské profily vytvárajú pomocou pseudonymov. Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO v rámci odchýlky záujmov. Na tento účel sa môžu použiť cookies. Pseudonymizované užívateľské profily nebudú kombinované s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu, ktorý bude uvedený osobitne. Údaje zhromaždené v tejto súvislosti sa vymažú po tom, ako prestaneme používať eTracker na určený účel a na konci jeho používania. Kliknutím na tento odkaz môžete kedykoľvek protestovať proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov s účinnosťou do budúcnosti cvaknutie.

Po námietke sa na vaše koncové zariadenie uloží súbor cookie s možnosťou zrušenia. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz. 

Použitie econda pre webovú analýzu
Na analýzu webovej stránky sa údaje automaticky zhromažďujú a ukladajú na tejto webovej stránke pomocou technológií od spoločnosti econda GmbH (www.econda.de), z ktorých sa užívateľské profily vytvárajú pomocou pseudonymov. Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO v rámci odchýlky záujmov. Na tento účel sa môžu použiť cookies. Pseudonymizované užívateľské profily nebudú kombinované s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu, ktorý bude uvedený osobitne. Údaje zhromaždené v tejto súvislosti sa vymažú po ukončení účelu, na ktorý sa econda zhromažďovala, a po ukončení používania econdy. Kliknutím na tento odkaz môžete kedykoľvek protestovať proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov s účinnosťou do budúcnosti cvaknutie.

Po námietke sa na vaše koncové zariadenie uloží súbor cookie s možnosťou zrušenia. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.

Použitie Webtrekk pre analýzu webu
Pre analýzu webovej stránky sa údaje automaticky zhromažďujú a ukladajú na tejto webovej stránke pomocou technológií spoločnosti Webtrekk GmbH, z ktorých sa vytvárajú užívateľské profily pomocou pseudonymov. Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO v rámci odchýlky záujmov. Na tento účel sa môžu použiť cookies. Pseudonymizované užívateľské profily nebudú kombinované s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu, ktorý bude uvedený osobitne. Údaje zozbierané v tejto súvislosti budú po účelu a ukončení používania Webtrekk vymazané. Kedykoľvek môžete namietať proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na odkaz, Po podaní námietky sa na vaše koncové zariadenie uloží súbor cookie s možnosťou zrušenia. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.

Použitie Matomo pre analýzu webu
Pre analýzu webovej stránky sa údaje automaticky zbierajú a ukladajú na tejto webovej stránke pomocou softvéru na analýzu webových stránok Matomo (https://matomo.org), služba poskytovateľa InnoCraft Ltd., keď je navštívená stránka, z ktorej sú užívateľské profily vytvárané pomocou pseudonymov. Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO v rámci odchýlky záujmov. Na tento účel sa môžu použiť cookies. Pseudonymizované užívateľské profily nebudú kombinované s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu, ktorý bude uvedený osobitne. Po účelu a ukončení používania Matomo u nás sa údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymažú. Všetky údaje spracované v rámci vyššie opísanej analýzy webových stránok sa spracúvajú na našich serveroch. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti podľa pokynov uvedených nižšie.
námietka:

Po námietke sa na vašom koncovom zariadení uloží súbor cookie s možnosťou zrušenia. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.

Použitie Matomo pre analýzu webu
Pre analýzu webovej stránky sa údaje automaticky zbierajú a ukladajú na tejto webovej stránke pomocou softvéru na analýzu webových stránok Matomo (https://matomo.org), služba poskytovateľa InnoCraft Ltd., keď je navštívená stránka, z ktorej sú užívateľské profily vytvárané pomocou pseudonymov. Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO v rámci odchýlky záujmov. Na tento účel sa môžu použiť cookies. Pseudonymizované užívateľské profily nebudú kombinované s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu, ktorý bude uvedený osobitne. Keď prestaneme používať Matomo na účel, na ktorý boli zhromaždené, údaje zozbierané v tejto súvislosti budú vymazané spoločnosťou Innocraft Ltd, poskytovateľom, na serveroch ktorého sa spracovanie údajov uskutočňuje, so sídlom na Novom Zélande. Európska komisia vydala pre túto krajinu rozhodnutie o primeranosti.
Zhromažďovanie a uchovávanie údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti podľa pokynov uvedených nižšie.
námietka:
Po námietke sa na váš terminál umiestni súbor cookie s možnosťou zrušenia. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz. 

7. Online marketing

Remarketing reklám Google
„Reklamy Google inzerujeme túto webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania Google, ako aj na webových stránkach tretích strán. Keď navštívite našu webovú stránku, spoločnosť Google nastavuje tzv. Remarketingový súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy prostredníctvom pseudonymného identifikačného čísla súboru cookie a na základe navštívených stránok. Slúži to na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov pri optimálnom marketingu našej webovej stránky v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f DSGVO v rámci odchýlky záujmov. Údaje, ktoré sme v tejto súvislosti zozbierali, sa po účelu a ukončení používania remarketingu reklám Google odstránia.

Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov sa uskutoční, iba ak ste súhlasili s prepojením histórie webového prehľadávača a prehliadača aplikácií s vaším účtom Google a pomocou informácií z vášho účtu Google na prispôsobenie reklám, ktoré vidíte na webe. V takom prípade, ak ste prihlásení do spoločnosti Google počas vašej návštevy našej webovej stránky, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na zostavenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre rozsiahly remarketing. Spoločnosť Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics, aby vytvorila cieľové skupiny.

Google Ads je ponuka spoločnosti Google Ireland Limited, registrovanej a prevádzkovanej podľa írskeho práva, so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (www.google.de).
Pokiaľ sú informácie prenášané a ukladané spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch, americká spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.

Týmto môžete zakázať remarketingový súbor cookie odkaz, Okrem toho sa môžete informovať na adrese Digitálna reklamná aliancia o nastavení súborov cookie a vykonajte na to nastavenia.

Remarketing BingAds
O spoločnosti BingAds inzerujeme túto webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania Bing, Yahoo a MSN, ako aj na webových stránkach tretích strán. Z tohto dôvodu sa pri návšteve našej webovej stránky automaticky nastaví súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy prostredníctvom pseudonymu CookieID a na základe navštívených stránok. Slúži to na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov na optimálnom marketingu našej webovej stránky v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f DSGVO v rámci odchýlky záujmov. Po ukončení používania remarketingu BingAds na účely, na ktoré je určený, a po ukončení jeho používania sa údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymažú.

BingAds je ponuka od spoločnosti Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation má ústredie v USA a je držiteľom certifikátu EU-US Privacy Shield. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.

Týmto môžete zakázať remarketingový súbor cookie odkaz, Môžete tiež kontaktovať alianciu Digital Advertising Alliance, aby ste sa dozvedeli viac o používaní súborov cookie a o zmene nastavení. 

Opätovné zacielenie služby AdRoll prostredníctvom nášho reklamného partnera AdRoll Advertising Limited, úroveň 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írsko inzerujeme túto webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania a na webových stránkach tretích strán. Pri návšteve našej webovej stránky sa na tento účel automaticky nastaví súbor cookie týchto poskytovateľov alebo ich partnerov, ktorý umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy prostredníctvom pseudonymu CookieID a na základe navštívených stránok. Slúži to na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov pri optimálnom marketingu našej webovej stránky v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f DSGVO v rámci odchýlky záujmov. Po zastavení opätovného zacielenia služby AdRoll na účely, na ktoré je určený, a po ukončení používania sa údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymažú.

Retargeting Cookie môžete deaktivovať kliknutím na jeden z nasledujúcich odkazov: https://app.adroll.com/optout/safari

Prípadne môžete zakázať používanie cookies tretími stranami nastavením Zakázať stránku iniciatívy sieťovej reklamy.

 

Affiliate program
Naša webová stránka sa zúčastňuje na partnerskom programe Affilinet. Túto ponuku ponúka AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlín (ďalej len „pobočka“). Ide o takzvaný pridružený systém, v ktorom osoby registrované v pridruženej spoločnosti (vrátane „vydavateľov“) inzerujú na svojich webových stránkach výrobky alebo služby tzv. „Inzerentov“ pomocou reklamných médií.
Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimalizácii a komerčnom využívaní našej ponuky online v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. f) DSGVO.
Pomocou cookies affilinet môžete sledovať priebeh príslušnej objednávky a najmä to, že ste klikli na príslušný odkaz a potom ste produkt objednali prostredníctvom partnerského partnerského programu.
Nastavenie súborov cookie našimi zmluvnými partnermi alebo našou webovou stránkou môžete kedykoľvek zabrániť pomocou príslušného nastavenia vo vašom internetovom prehliadači. Okrem toho môžu byť súbory cookie, ktoré už boli nastavené, kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov v pobočke nájdete tu.

Partnerský program Amazon
Naša webová stránka sa zúčastňuje na partnerskom programe Amazon. Túto ponuku ponúka spoločnosť Amazon Europe Core S.à rl (Société à Responsibleité Limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (ďalej len „Amazon“). Ide o takzvaný pridružený systém, ktorý bol navrhnutý tak, aby poskytoval médium pre webové stránky, prostredníctvom ktorého je možné získať umiestnenie reklamy a odkazy na Amazon a uhradiť reklamné náklady. Slúži to na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov pri optimalizácii a komerčnom využívaní našej ponuky online v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. f) DSGVO.
Prostredníctvom cookies môže Amazon sledovať priebeh príslušnej objednávky a najmä sledovať, na ktorú ste klikli na príslušný odkaz a potom si objednal produkt na Amazone. Nastavenie súborov cookie našimi zmluvnými partnermi alebo našou webovou stránkou môžete kedykoľvek zabrániť pomocou vhodného nastavenia vo vašom internetovom prehliadači. Okrem toho môžu byť súbory cookie, ktoré už boli nastavené, kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov v Amazone nájdete tu.

Nástroj na živý rozhovor Zendesk
Ak nás použijete nástroj Live-Chat-Tool, údaje, ktoré ste tam dobrovoľne zadali (meno, e-mailová adresa, správa), budeme spracovávať v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. b DSGVO za účelom zodpovedania vašej otázky v rámci spracovania zmluvy. Okrem toho použitie tohto nástroja slúži na ochranu našich oprávnených záujmov na efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO, ktoré prevládajú v súvislosti s vyvážením záujmov. Údaje sa potom vymažú. V rámci spracovania v našom mene nám poskytovateľ tretej strany Zendesk, Inc. poskytuje služby potrebné na poskytovanie nástroja na live chat. Všetky údaje zozbierané počas používania nástroja na čet sú spracované na jeho serveroch.
Zendesk, Inc. sa nachádza v USA a je držiteľom certifikátu EU-US Privacy Shield. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.

Live chat nástroj užívateľsky
Ak nás použijete nástroj Live-Chat-Tool, údaje, ktoré ste tam dobrovoľne zadali (meno, e-mailová adresa, správa), budú spracované v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. b DSGVO za účelom zodpovedania vašej žiadosti v rámci spracovania zmluvy. Okrem toho použitie tohto nástroja slúži na ochranu našich oprávnených záujmov na efektívnej a zlepšenej komunikácii so zákazníkmi v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO, ktoré prevládajú v súvislosti s vyvážením záujmov. Údaje sa potom vymažú. V rámci spracovania v našom mene nám poskytovateľ tretej strany Userlike poskytuje služby potrebné na poskytovanie nástroja na live chat. Všetky údaje zozbierané počas používania nástroja na čet sú spracovávané na jeho serveroch.

mapy Google Táto webová stránka používa Mapy Google na vizuálne znázornenie geografických informácií. Google Maps je ponuka od spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosti založenej a prevádzkovanej podľa írskych zákonov so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (www.google.de). Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky a na ľahkú dostupnosť našich miest v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. 1 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (AktG). f) DSGVO.
Keď sa používajú Mapy Google, Google prenáša alebo spracováva údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi webových stránok, najmä vrátane IP adresy a údajov o polohe. Na spracovanie týchto údajov nemáme žiaden vplyv.
Pokiaľ sú informácie prenášané a ukladané spoločnosťou Google na serveroch v USA, americká spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa štítu na ochranu súkromia EÚ - USA. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.
Ak chcete deaktivovať službu Mapy Google a zabrániť tak prenosu údajov do Google, musíte v prehliadači deaktivovať funkciu Java Script. V takom prípade sa Mapy Google nemôžu používať alebo sa môžu používať iba v obmedzenom rozsahu.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google Google, Podmienky používania mapy Google obsahujú podrobné informácie o mapovej službe.
Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe dohody medzi spoločne zodpovednými osobami podľa čl. 26 DSGVO, ktoré si môžete prezrieť tu

Bing Maps
Táto webová stránka používa mapy Bing na vizuálne zobrazenie geografických informácií alebo poskytnutie plánovača trás. Spoločnosť Bing Maps prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (ďalej len: Microsoft). Slúži to na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky výrobkov a služieb, ako aj na ľahký prístup k našim miestam v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. f) DSGVO.
Pri používaní aplikácie Bing Maps spoločnosť Microsoft prenáša alebo spracováva údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi webových stránok, medzi ktoré môže patriť najmä adresa IP. Prevádzkovateľ webových stránok nemá na toto spracovanie údajov žiaden vplyv.
Spoločnosť Microsoft je držiteľom certifikátu EU Shield Privacy Shield. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.
Ak chcete deaktivovať službu Bing Maps a zabrániť tak prenosu údajov do spoločnosti Microsoft, musíte v prehliadači deaktivovať funkciu Java Script. V takom prípade nie je možné používať mapy Bing alebo ich je možné používať iba v obmedzenej miere.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Microsoft nájdete tu, Podmienky používania Bing Maps obsahujú podrobné informácie o mapovej službe.

Google reCAPTCHA
Na účely ochrany pred zneužitím našich webových formulárov a proti spamu používame službu Google reCAPTCHA v kontexte niektorých formulárov na tejto webovej stránke. Google reCAPTCHA je ponuka spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosti založenej a prevádzkovanej podľa zákonov Írska a so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. (www.google.de). Kontrolou manuálneho zadania táto služba zabráni automatizovanému softvéru (tzv. Robotom) vykonávať zneužívajúce činnosti na webovej stránke. Podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO, slúži na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov na ochrane našich webových stránok pred zneužitím, ako aj na hladkú prezentáciu našej online prítomnosti v rámci odchýlky záujmov.

Google reCAPTCHA používa kód vložený do webovej stránky, tzv. JavaScript, na sledovanie metód, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky, napríklad súborov cookie. Informácie, ktoré sa automaticky zhromažďujú o vašom používaní tejto webovej stránky vrátane vašej adresy IP, budú všeobecne odosielané a ukladané spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google reCAPTCHA vyhodnocuje aj ďalšie súbory cookie uložené vo vašom prehliadači pomocou služieb Google.
Zo vstupných polí príslušného formulára nedochádza k čítaniu ani ukladaniu osobných údajov.

Pokiaľ sa informácie prenášajú na servery Google v USA a ukladajú sa na ne, americká spoločnosť Google LLC je držiteľom certifikátu EU Shield Privacy Shield. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.

Môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje (vrátane vašej adresy IP) generované skriptom JavaScript alebo súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky a spracovávať tieto údaje spoločnosťou Google tak, že zabránite spusteniu skriptu JavaScript alebo nastaveniu súborov cookie v nastaveniach prehliadača. , Upozorňujeme, že to môže obmedziť funkčnosť našich webových stránok pre vaše použitie.

Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu.

Google Fonts
Na tejto webovej stránke je vložený skriptový kód „Google Fonts“. Google Fonts je ponuka od spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosti založenej a prevádzkovanej podľa zákonov Írska, ktorá sa nachádza v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. (www.google.de). Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri jednotnej prezentácii obsahu na našej webovej stránke v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. f) DSGVO v rozsahu odchýlky záujmov. V tejto súvislosti sa vytvorí spojenie medzi prehliadačom, ktorý používate, a servermi Google. V dôsledku toho spoločnosť Google zistí, že vaša IP adresa bola použitá na prístup na naše webové stránky.
Ak sú informácie prenášané a uchovávané spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch, americká spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa štítu na ochranu osobných údajov EÚ-USA. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete na stránke Oznámenia o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google.

Adobe Typekit Na tejto webovej stránke je uvedený skriptový kód „Adobe Typekit“ spoločnosti Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA (ďalej len „Adobe“). Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov pri jednotnej prezentácii obsahu na našej webovej stránke v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. f) DSGVO v rozsahu odchýlky záujmov. V tejto súvislosti sa vytvorí spojenie medzi prehliadačom, ktorý používate, a servermi Adobe. Spoločnosť Adobe sa tým dozvie, že vaša IP adresa bola použitá na prístup na našu webovú stránku. Spoločnosť Adobe je držiteľom certifikátu EÚ na ochranu osobných údajov EÚ-USA. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát tu, Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia ustanovila primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov pomocou programu Adobe Typekit nájdete v Oznámenia o ochrane osobných údajov od spoločnosti Adobe.

8. Sociálne médiá

Použitie sociálnych doplnkov z Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu, Xingu, AddThis

Na našej webovej stránke sa používajú takzvané sociálne doplnky („Pluginy“) zo sociálnych sietí.

Keď vyvoláte stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete. Obsah doplnku prenáša priamo do vášho prehliadača príslušný poskytovateľ a integruje sa do stránky. Integráciou doplnkov poskytovatelia dostanú informácie, ktoré váš prehliadač nazval príslušnou stránkou našej webovej stránky, a to aj v prípade, že nemáte profil alebo momentálne nie ste prihlásení. Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) prenáša váš prehliadač. priamo na server príslušného poskytovateľa (prípadne v USA) a tam uložený. Ak ste prihlásení do jednej zo služieb, poskytovatelia môžu priradiť návštevu našej webovej stránky priamo vášmu profilu v príslušnej sociálnej sieti. Ak pracujete s doplnkami, napríklad stlačte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo „Zdieľať“, príslušné informácie sa tiež prenesú priamo na server poskytovateľa a tam sa uložia. Informácie sa zverejnia aj v sociálnej sieti a zobrazia sa tam vaše kontakty. Slúži to na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov na optimálnom marketingu našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. 1 f DSGVO.

v rámci odchýlky záujmov.

Doplnky pre video YouTube
Táto webová stránka obsahuje obsah od tretích strán. Tento obsah poskytuje spoločnosť Google („poskytovateľ“). YouTube je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, spoločnosťou založenou a prevádzkovanou podľa írskeho práva, so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (www.google.de).

Rozšírené nastavenie ochrany osobných údajov v službe YouTube je povolené pre videá, ktoré sú súčasťou našej stránky. To znamená, že na webe YouTube sa nezhromažďujú a neuchovávajú žiadne informácie od návštevníkov webových stránok, pokiaľ video neprehrali. Integrácia videí slúži na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevládajú v súvislosti s vyvážením záujmov, pri optimálnom uvádzaní našej ponuky na trh v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Vimeo Video Plugins
Na tejto webovej stránke sa zlúči obsah tretích ponúk. Tento obsah poskytuje spoločnosť Vimeo LLC („poskytovateľ“). Integrácia spoločnosti Videso slúži na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevládajú v súvislosti s vyvážením záujmov, pri optimálnom marketingu našej ponuky podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 lit. f DSGVO. Spoločnosť Vimeo prevádzkuje spoločnosť Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA (ďalej len „Vimeo“).
Nástroj na sledovanie spoločnosti Vimeo, nástroj Google Analytics, je automaticky integrovaný do videí, ktoré sú súčasťou našej stránky. Nemáme žiadny vplyv na nastavenie sledovania a výsledky analýzy tu zozbierané a tiež ich nemôžeme zobraziť. Okrem toho sú webové majáky umiestnené na vkladanie videí Vimeo návštevníkmi webových stránok.

Aby ste zabránili nastaveniu sledovacích súborov cookie nástroja Google Analytics, môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom vhodných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a v spracovávaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ako alternatívu k doplnku prehľadávača môžete kliknúť na tento odkaz> zabrániť službe Google Analytics v budúcnosti zhromažďovať údaje z tejto webovej stránky. Vo vašom koncovom zariadení je uložený súbor cookie deaktivácie. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľmi na ich stránkach, ako aj kontaktovateľnosť a vaše práva a nastavenia v tejto súvislosti týkajúce sa ochrany vášho súkromia, nájdete v politike ochrany osobných údajov spoločnosti poskytovatelia:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://privacy.xing.com/

https://vimeo.com/privacy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Ak nechcete, aby sociálne siete priamo spájali údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky s vaším profilom v príslušnej službe, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušnej služby. Môžete tiež zabrániť úplnému načítaniu doplnkov pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad pomocou blokovania skriptov „NoScript".

Naša online prítomnosť na Facebooku, Twitteri, Youtube, Instagrame, Pintereste, Xing, LinkedIn

Naša prítomnosť na sociálnych sieťach a platformách slúži na lepšiu a aktívnu komunikáciu s našimi zákazníkmi a zainteresovanými stranami. Informujeme o našich produktoch a aktuálnych špeciálnych kampaniach.
Keď navštívite našu online prítomnosť v sociálnych médiách, vaše údaje sa môžu automaticky zhromažďovať a ukladať na účely prieskumu trhu a reklamy. Z týchto údajov sa vytvárajú tzv. Užívateľské profily pomocou pseudonymov. Môžu sa použiť napríklad na umiestňovanie reklám do a mimo platforiem, ktoré pravdepodobne zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa súbory cookie zvyčajne používajú na vašom koncovom zariadení. V týchto súboroch cookie sa ukladá správanie návštevníkov a záujmy používateľov. Podľa čl. 6 ods. 1 lit. f. slúži nasledujúcemu účelu DSGVO na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevládajú v súvislosti s vyvážením záujmov, pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky a účinnej komunikácii so zákazníkmi a zainteresovanými stranami. Ak vás príslušní prevádzkovatelia platformy sociálnych médií požiadajú o súhlas so spracovaním údajov, napr. Pomocou začiarkavacieho políčka, právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 lit. DSGVO / nemecký GDPR.


Ak majú uvedené platformy sociálnych médií svoje sídlo v USA, uplatňuje sa toto: Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Toto sa vracia k štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA. Môžete si pozrieť aktuálny certifikát pre príslušnú spoločnosť tu.
Podrobné informácie o spracovaní a použití údajov poskytovateľmi na ich stránkach, ako aj kontaktovateľnosť a súvisiace práva a nastavenia na ochranu vášho súkromia, najmä námietky (opt-out), nájdete v nižšie uvedenej prepojenej ochrane údajov. informácie o poskytovateľoch. Ak s tým stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať na adrese

facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe dohody medzi spoločne zodpovednými osobami v súlade s čl. 26 DSGVO, ku ktorým máte prístup tu zobraziť.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov pri návšteve fanpage Facebooku (informácie o štatistických údajoch) nájdete tu.

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Kontradionalita (opt-out):

facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

pinterest: https://www.pinterest.de/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

9. Zasielanie pripomienok na kontrolu prostredníctvom e-mailu

Pripomenutie ocenenia spoločnosťou Trusted Shops
Ak nám poskytnete svoj výslovný súhlas počas alebo po vašej objednávke v súlade s čl. 6 Odsek 1 S. 1 písm. DSGVO, üwe doručí vašu e-mailovú adresu Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko (www.trustedshops.de), aby vám e-mailom zaslali pripomienku k hodnoteniu.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy kontaktnej osobe opísanej nižšie alebo priamo Trusted Shops.

 Ak ste nám k tomu vyjadrili svoj výslovný súhlas počas alebo po vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 lit. DSGVO, použijeme vašu e-mailovú adresu ako pripomienku na odoslanie vyhodnotenia vašej objednávky prostredníctvom nami používaného systému hodnotenia. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať zaslaním správy kontaktnej osobe opísanej nižšie.

10. Kontaktné informácie a vaše práva

 Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

• podľa čl. 15 DSGVO právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu v nich uvedenom;
• podľa čl. 15 DSGVO. 16 DSGVO právo požadovať bezodkladné opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov;
• v súlade s čl. DSGVO má právo požadovať zrušenie nami uložených osobných údajov, pokiaľ nebude ďalej spracované
- na účely vykonávania práva na slobodu názoru a informácií
- za účelom splnenia vašich povinností, (b) - z dôvodov verejného záujmu alebo pre uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
ktoré sú potrebné na splnenie zákonnej povinnosti;
- z dôvodov verejného záujmu alebo
- na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
podľa čl. 18 DSGVO právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, pokiaľ
- správnosť údajov je sporná;
- spracovanie je nezákonné, ale nedodržiavate jeho uznesenie. Údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na uplatnenie, výkon alebo obranu svojich práv, alebo <potrebujeme ich v súlade s čl. 21 DSGVO podalo námietku proti spracovaniu;
• podľa čl. 20 DSGVO právo dostávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, čitateľnom a strojom čitateľnom formáte alebo požiadať o prevod na inú zodpovednú osobu v súlade s čl. 77 DSGVO právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo v sídle našej spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, alebo ak chcete opraviť, obmedziť alebo vymazať údaje alebo odvolať svoj súhlas alebo námietku proti používaniu určitých údajov, kontaktujte nás priamo prostredníctvom kontaktných údajov v náš odtlačok. 

Právo na vznesenie námietky
Pokiaľ sme zodpovední za ochranu našich záujmov v rámci vyváženia záujmov

Po uplatnení vášho práva na vznesenie námietky nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať, pokiaľ k tomu nebudeme mať presvedčivé dôvody; to neplatí, ak sa spracovanie vykonáva na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje potom nebudeme ďalej spracovávať.


Vyhlásenie o ochrane súkromia vytvorené pomocou Dôveryhodné obchody Právny copywriter v spolupráci s Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.