Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa, keď nadobudnete fyzickú držbu tovaru alebo od tretej strany, ktorá nie je prepravcom a ktorú ste uviedli.


Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na oznámenie vašej žiadosti môžete použiť náš kontaktný formulár, ale nie je to povinné. Na dodržanie termínu na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zašlete svoju správu týkajúcu sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nám môžete poslať e-mailom na adresu info @artprinta.com. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto výberu na trvalom médiu (napr. E-mailom). Vrátenie platby môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o zaslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. 

Účinky stiahnutia z trhu

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám dlžnú sumu rovnakým spôsobom ako pri pôvodnej platbe, akonáhle dostaneme a skontrolujeme položky, ktoré vraciate. Pretože sú naše produkty tlačené na objednávku, odpočítame z celkovej sumy vrátenia poplatok 10.00 € za vrátenie. Upozorňujeme, že to môže trvať až 30 dní od dátumu odoslania.


POZNÁMKA: NAŠA ZÁKAZNÍKOVÁ PODPORA VÁM VÁM OZNAMUJE VRÁTENIE ADRESY. PROSÍM NEODOSLAJTE VAŠE OBJEDNÁVKU NA NAŠE OBCHODNÉ ADRESY OD ROKU, V NAŠICH OBCHODNÝCH ÚRADOCH, NEMÁME VÁM OBCHODNÉ KAPACITY.


Tovar zašlite späť na adresu, ktorú Vám oznámime s názvom firmy „Artprinta GmbH, Mníchov, Nemecko“, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Náklady na vrátenie tovaru budeme znášať my. Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.